Pomiary metodą TEGOVA BOMA

Usługi geodezyjne pozwalają na praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji komercyjnych oraz indywidualnych. Rozbudowaną ofertę w tej dziedzinie dysponuje GEOSAN, firma posiadająca dziesięcioletnie doświadczenie na rynku. Do podstawowych specjalizacji pracowników w przypadku powierzchni użytkowych należą pomiary metodą BOMA i TEGoVA, a także te wykonywane z zastosowaniem polskiej normy PN-ISO 9836:1997.

 

Pomiary metodą BOMA

BOMA (The Building Owners and Managers Association International) to norma pomiaru powierzchni wynajmowanej, stosowana powszechnie na całym świecie. Standard ten zyskuje obecnie coraz większą popularność także w Polsce. Pomiary metodą BOMA stosowane są dla nowo powstałych budynków posiadających powierzchnię wynajmu, takich jak m.in.biurowce, powierzchnie magazynowe czy obszary usługowe. Zaletą wykonanych według niego pomiarów jest niezależność powierzchni wynajmu od aranżacji wewnątrz pomieszczeń oraz obecność ściśle określonych standardów kwalifikacji powierzchni. Wyniki pomiarów metodą BOMA są niezależne od właścicieli, dzięki czemu wyliczenia pozwalają także na porównywanie budynków między sobą. 

 

Geosan - logo

 

Pomiary metodą TEGoVA

TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) to europejska organizacja zrzeszająca rzeczoznawców majątkowych. Pomiary metodą TEGoVA są bardzo szeroko wykorzystywanym standardem pomiaru powierzchni komercyjnych. Za pomocą tej normy określić można wiele istotnych czynników. Dotyczy to zarówno metod pomiaru powierzchni pomiędzy ścianami działowymi, konstrukcyjnymi oraz osłonowymi, jak i wysokości, na której ma być on dokonywany. Pomiarów metodą TEGoVA używa się również do określenia sposobu podziału powierzchni między najemcami oraz rodzaju powierzchni najmu, które mają być do nich przypisane, pominięte lub uznane za wspólne.

 

Norma pomiaru powierzchni PN-ISO 9836:1997

PN-ISO 9836:1997 to norma obowiązująca przy nowych projektach budowlanych, przeznaczonych do pozwolenia na budowę. Stanowi ona podstawę przy wszelkiego rodzaju inwentaryzacjach architektoniczno-budowlanych. Standard ten określa sposób mierzenia wielu typów powierzchni, m.in. całkowitej, wewnętrznej czy użytkowej. Każde z pomieszczeń mierzone za pomocą normy PN-ISO 9836:1997 jest niezależne, dlatego wszystkie powierzchnie wyliczane jest z osobna. GEOSAN zajmuje się także tworzeniem baz w systemie GIS, czyli zoptymalizowanych zestawień danych przestrzennych.

 

O firmie GEOSAN

Podstawą działalności GEOSAN jest kompleksowa obsługa geodezyjna. Firma kieruje swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i różnego rodzaju korporacji oraz instytucji publicznych. GEOSAN od lat współpracuje z najlepszymi ekspertami należącymi do branż pokrewnych, takimi jak:

  • geolodzy
  • prawnicy
  • architekci

 

Firma świadczy swoje usługi już od 2007 roku. We wszystkich zleceniach wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt najlepszych producentów, dających pewność uzyskania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. O renomie firmy świadczyć może bogata ilość sukcesywnie ukończonych realizacji.