Mapa do projektu geodeta – Geosan

Mapa do celów projektowych powstała na bazie mapy zasadniczej obejmuje stworzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę w celu realizacji inwestycji budowlanej.

Usługi geodezyjne świadczymy od roku 2007. Zajmujemy się realizacją zleceń dla sektora budownictwa prywatnego i komercyjnego.

Przez ponad 10 lat naszej obecności na rynku z naszych usług skorzystało już wielu klientów. Wśród nich znajdują się również ci, którzy są naszymi stałymi kontrahentami.

 

Mapy do projektów Geosan – doświadczenie i uznanie klientów

Nasze doświadczenie jest poparte wieloma zrealizowanymi zleceniami, jak również referencjami, które otrzymaliśmy od grona naszych klientów. Geosan oferuje swoje usługi w kraju, jak i za granicą. Mieliśmy okazję współpracować z międzynarodowym i lokalnymi korporacjami, instytucjami i klientami indywidualnymi. W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe usługi geodezyjne. Decydując się na nasze usługi, nie muszą Państwo kierować się do wielu różnych specjalistów. Zajmujemy się:

 • wykonywaniem pomiarów powierzchni użytkowych metodą BOMA,
 • wykonywaniem pomiarów powierzchni użytkowych metodą TEGOVA,
 • tworzeniem baz danych w systemie GIS,
 • wykonywaniem pomiarów powierzchni użytkowych polską normą PN-ISO 9836:1997.

a w tym również:

 • wytyczaniem uzbrojenia terenu inwestycji,
 • inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu,
 • sporządzaniem map do celów zarówno projektowych, jak i sądowych,
 • rozgraniczeniem nieruchomości,
 • podziałem nieruchomości,
 • wznowieniem granic nieruchomości,
 • ustaleniem granic nieruchomości,
 • scalaniem działek,
 • podziałem działek,
 • wytyczaniem granic nieruchomości,
 • badaniem pomieszczeń,
 • obliczaniem mas ziemnych,
 • uzgodnieniami w ZUDP.

Logo - Geosan

 

Mapa do projektu geodeta

Mapa do celów projektowych (jak i sądowych) jest jedną z naszych podstawowych usług. Jest ona tworzona na podstawie mapy zasadniczej. Aby ją sporządzić, niezbędne jest przygotowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej. Bez mapy projektowej nie jest możliwe kontynuowanie budowy. Dokument jest potrzebny inwestorowi do przedłożenia go projektantowi, który na jego podstawie wykonuje plan zagospodarowania działki i terenu. Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego inwestorowi może być potrzebna mapa projektowa. Mogą nam Państwo zlecić wykonanie:

 • mapy podziałowej – jest ona mapą geodezyjną sporządzaną przy wydzielaniu mniejszych nieruchomości z większej działki,
 • mapy do celów prawnych – umożliwia przeprowadzanie czynności prawnych, np. założenie księgi wieczystej,
 • mapy projektowej – powstaje ona przy wprowadzeniu uaktualnień do mapy zasadniczej, jest niezbędna do uzyskanie pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu achitektoniczno-budowlanego całej inwestycji,
 • mapy inwentaryzacyjnej – jest ona niezbędna przy zgłoszeniu nieruchomości do użytkowania. Osobno wykonuje się mapę inwentaryzacyjną budynku, ogrodzenia, przyłączy elektrycznych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych.

 

Mapa do projektu geodeta Warszawa

Nasze biuro geodezyjno-projektowe Geosan mieści się na terenie miasta Warszawa. Zapraszamy do odwiedzin naszej placówki, kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące naszej specjalizacji.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z tematami: