Wytyczenie granic

Wytyczenie granic nieruchomości jest częścią prac przygotowawczych, które przeprowadza kierownik budowy. Procedura ta musi być zgodna z decyzją o pozwoleniu na budową, a tym samym zatwierdzonym projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wytyczenie granic okazuje się niezbędne, jeżeli właściciel określonego obszaru zechce zrealizować na nim inwestycję budowlaną. Oferująca profesjonalne wytyczenie granic Warszawa to miasto, które może się pochwalić obecnością renomowanej i doświadczonej firmy GEOSAN.

 

Przebieg prac geodezyjnych – wytyczenia granic

Posiadanie działki budowlanej wymaga od nabywcy dostarczenia notariuszowi wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. To na nim zaznaczona jest wielkość, kształt oraz sąsiedztwo przyszłej nieruchomości. Wszystkie obiekty budowlane, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, objęte są obowiązkiem wytyczenia geodezyjnego. W niektórych przypadkach organ administracji architektoniczno-budowlanej zaleca wytyczenie także obiektów, których budowa wymaga jedynie zgłoszenia. Każda nieruchomość musi być odpowiednio usytuowana względem granic działek oraz sąsiednich budynków. Dotyczy to zarówno obiektów istniejących, jak i tych dopiero przeznaczonych do realizacji.

pomiar powierzchni Pyry

Wytyczenie granic Warszawa

Podczas wytyczania nieruchomości, w gruncie montowane są znaki geodezyjne. Wyznaczają one:

  • naziemne i podziemne osie budynku
  • charakterystyczne punkty obiektu
  • stale punkty wysokościowe
  • zarys ław fundamentowych

 

Wszystkie wykonywane oznaczenia muszą być trwałe, dzięki czemu będą w stanie wytrzymać pełen etap prac stanu surowego. Wytyczeniem granic może zająć się jedynie uprawniony do tego geodeta. Profesjonalne wytyczenie granic w Warszawie oferuje firma GEOSAN.

 

Firma GEOSAN

Kompleksowa obsługa inwestycji indywidualnych oraz komercyjnych to podstawa działalności GEOSAN z Warszawy. Firma zajmuje się nie tylko wytyczaniem, rozgraniczaniem oraz dokonywaniem podziałów nieruchomości, ale też wznawianiem i ustalaniem granicy czy scalaniem działek. GEOSAN wykonuje również obliczenia mas ziemnych, uzgodnienia w ZUDP, badanie pomieszczeń oraz inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu, a także sporządza mapy do celów projektowych i sądowych, włącznie z wtórnikami numerycznymi.

 

Zakończenie prac geodezyjnych

Kiedy prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic budynku zostaną zakończone, geodeta sporządza odpowiedni wpis w dzienniku budowy i przekazuje inwestorowi szkice wytyczenia. Po zakończeniu budowy domu, wykonywana jest tzw. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Potwierdza ona zgodność wytyczenia geodezyjnego wykonywanego przed rozpoczęciem budowy, z gotowym obiektem. Wszystkie kwestie związane z wytyczaniem geodezyjnym określane są przez ustawę o Prawie budowlanym oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, dotyczące obowiązujących w budownictwie czynności geodezyjnych oraz zakresu i rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych.

Zapraszamy także do zapoznania się z tematyką: